Bemiddeling hoe werkt het

In tegenstelling tot een gerechtelijke procedure, waarbij een rechter aan partijen een oplossing oplegt, zijn het in een bemiddelingsprocedure de partijen zelf die tot een oplossing proberen te komen.

Of met andere woorden een bemiddeling is een buitengerechtelijke geschillenregeling. Bemiddeling is daarom een vrijwillige en vertrouwelijke procedure waarvan het kader en de regels zijn vastgelegd in een bemiddelingsprotocol dat door de partijen wordt ondertekend voor de bemiddeling van start gaat (zie bemiddelingsprotocol).

De bemiddelaar treedt op als neutrale derde om de communicatie tussen de partijen te vergemakkelijken. Na onderzoek van de te bespreken onderwerpen helpt hij de partijen oplossingen te vinden die tegemoetkomen aan hun bekommernissen. Dit met de bedoeling een schriftelijk akkoord op te stellen, dat de partijen desgewenst door de rechtbank kunnen laten erkennen (homologeren).