Kosten

De bemiddelingskosten worden gelijk verdeeld over alle partijen die de bemiddeling aanvragen tenzij anders bepaald :

  • De eerste bemiddelingssessie wordt aangerekend aan 907,50 € (21% BTW inbegrepen) te verdelen over de partijen. Dit vaste bedrag omvat zowel de voorbereiding van de zaak als de bemiddelingssessie met de bemiddelaar, als de verplaatsingskosten heen en terug over een afstand tot 100 km. De partijen zullen alle benodigde stukken en informatie overmaken aan de bemiddelaar zodat de bemiddeling kan voorbereid worden.
  • Indien de verplaatsing voor de eerste sessie meer is dan 100 km wordt per bijkomende km 1,21 €/km (21% BTW inbegrepen) reistijd inbegrepen aangerekend.
  • Wanneer een tweede bemiddelingssessie nodig is zal de vergoeding worden berekend op basis van een uurloon van 181,50 €/u (21% BTW inbegrepen)
  • Voor bijkomende sessies worden de verplaatsingskosten aangerekend vanaf de eerste km aan 1,21 €/km (21% BTW inbegrepen) reistijd inbegrepen.
  • Deze bedragen gelden voor elke tussenkomst voor, tijdens of na de bemiddelingsbijeenkomst. Bij een bemiddeling zal het ter plaatse nazien van verslagen van technische- of expertise verrichtingen (voorafgaandelijk technische vaststellingen, metingen of andere deskundige verrichtingen) indien beperkt in tijd gebeuren op basis van hetzelfde tarief.

Voor eventuele bijkomende expertise verrichtingen of het inwinnen van bijkomende technische adviezen eventueel bij externe adviseurs (sapiteurs) wordt een bestek opgevraagd door de partijen. De kosten zullen evenredig voorgeschoten worden door de partijen.

Financiële hulp is mogelijk via rechtsbijstand.
http://www.belgium.be/nl/justitie/slachtoffer/rechtsbijstand/kosten/