Technisch raadgever

Stefan Vantilt, ir.-architect, technisch raadgever

Ir.-architect Stefan Vantilt is technisch raadgever of expert in bouwzaken.

Hij treedt regelmatig op als deskundige op verzoek van particulieren, ondernemingen, rechtbanken en associaties zoals de Verzoeningscommissie Bouw en de arbitrageorganisatie EAO (Europese Arbitrage Organisatie).

Hij is erkend als bemiddelaar door de Federale Bemiddelingscommissie in burgerlijke- en handelszaken. Verder is Stefan Vantilt lid van de beroepsverenigingen voor deskundigen NCDAB (Nederlandstalig College van Deskundigen Architecten van België) en de KRID (Kamer van Geregistreerde Ingenieurs-Deskundigen).

Voor welke problemen

Alle mogelijke geschillen betreffende de volgende bouwspecialiteiten :

 • Stabiliteit, funderingstechnieken
 • Pathologie, vocht en condensatie
 • Thermische isolatie en luchtdichtheid
 • Geluidsisolatie en akoestiek, geluidshinder in gebouwen
 • Vloerbekledingen, dekvloeren (chape)
 • Wand- en plafondbekledingen, bepleisteringen
 • Hellende- en platte daken, parkeerdaken
 • Metselwerk
 • Betonbouw, stortklaar beton, betontechnologie,
 • gepolijste betonvloeren
 • Houtbouw, vakwerkbouw en schrijnwerkerij
 • Sanitaire installaties

Technisch raadgever : hoe werkt het

Bij een conflict bij bouwzaken
Indien u een geschil heeft kunt u ten rade gaan bij een advocaat. Doch als het conflict van technische aard is kan een jurist u hierbij niet echt adviseren. In dat geval doet u beter beroep op een technisch raadgever of expert.

Bij onduidelijkheid over het schadebedrag bij een schaderegeling
Bij een schadegeval dient u steeds aan te tonen welke schade u geleden hebt. Het is niet altijd eenvoudig om de nodige schadebestekken van diverse aannemers te bekomen. Indien het om een schadegeval gaat dat verzekerd is kan de technische bijstand vergoed worden door de verzekering. De technische raadgever of expert kan de schade begroten, en zal desgewenst over het bedrag onderhandelen met de verzekeraar of schadeveroorzaker. Dit laatste om tot snelle een schaderegeling te komen.

Kan men niet tot een onderhandeld akkoord of een minnelijke schikking komen dient gezocht naar andere manier om een het geschil te beslechten. Tijdens een verdere regelingsprocedure kan blijvend beroep gedaan worden op de technisch raadgever om uw standpunt te verduidelijken en te verdedigen.

Kosten

Het is logisch dat diegene die de technisch raadgever contacteert deze raadgever ook zelf betaalt.

Het ereloon van de expert schommelt tussen de 121 en de 163 €/u (21% BTW inbegrepen), vermeerderd met zijn kosten van verplaatsing en administratie en vermeerderd met zijn externe onderzoekskosten.

De gepresteerde uren voor de voorbereiding van de expertise zijnde het doornemen van de stukken en het opstellen van het verslag worden berekend op een basis van een opgegeven uurtarief.