Voorstelling bureau

Wat doen wij

Vantilt Houben architectenbureau bvba legt zich zowel toe op het ontwerpen van gebouwen als op (gerechts-)expertises en alternatieve geschillenbeslechting (arbitrages, bemiddelingen). Er wordt steeds getracht zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de uitgesproken verwachtingen van de opdrachtgever(-s).

Wie zijn wij

Het bureau bestaat uit twee vennoten : ir.-architect Vantilt en architect Houben. Stefan Vantilt heeft volgende opleidingen gevolgd :

  • - burgerlijk ingenieur-architect (1978, KU Leuven)
  • - opleiding stedenbouw en ruimtelijke ordening (1980, KU Leuven)
  • - houder van een getuigschrift van vakbekwaamheid voor nationaal goederenvervoer : vervoer van granulaten en stortklaar beton (1984, Ministerie van Verkeer)
  • - veiligheidscoƶrdinator niveau A (2000, HIVA KU Leuven)
  • - preventieadviseur arbeidsveiligheid niveau 1 (2001, HIVA KU Leuven)
  • - diploma hogere cursus akoestiek (2008, KVIV)
  • - vorming erkend bemiddelaar in burgerlijke- en handelszaken (2013, b-Mediation)

Hoe zien wij onze toekomst

Op het vlak van architectuur focussen wij ons op laag-energie- en passiefhuis concepten en verder op energierenovaties van gebouwschillen (dak- en gevelrenovaties) om oude gebouwen energiezuiniger te maken. Hierbij wensen wij onze verworven kennis en ervaring optimaal in te zetten.

Op het vlak van expertises trachten wij naast de klassieke expertiseopdrachten ons meer te richten naar bemiddelingen als een alternatieve manier om geschillen sneller , efficiƫnter en vooral duurzamer op te lossen.